KR Electronics VT850 MK

De volgende afbeelding laat een meting in de ruimte zien van het signaal op de luisterplaats zonder tussenkomst van de TacT. Opvallend is de dip van het rechterkanaal op 170Hz; de overgang tussen mid-hoorn en woofersysteem. Verder is het relatief forse laag te zien en de typische buizen afvlakking in het hoog. Deze meting is gedaan met de subwoofer instellingen, scheidingsfrequentie en niveau op de neutraal stand.

En dan is het tijd de kratten te openen. Dik ingepakt staren twee enorme versterkers ons tegemoet. Van bovenaf net een maquette voor een modern kantorencomplex. Met veel beleid ze uit de kratten gehaald en op de plaats die eerst de Meishu innam gebroedelijk naast elkaar gezet. Nu komt de opbouw nog duidelijker naar voren. Aan de voorkant een groot vierkant blok voorzien van koelribben met pontifikaal het rode KR logo. Daarachter staan twee meerhoekige zuilen zo groot als beschuitbussen en daarachter een afgehoekt doos. Dit allemaal in stemmig matzwart op een verchroomde bodemplaat. Aan de achterzijde bevinden zich de netschakelaar, een (!) paar luidspreker aansluitingen en de ingang voor de netstekker en een schakelaartje voor de ingangsgevoeligheid, 1, 2 of 5 Volt.

Als eerste worden de KR VT850 MK aangesloten op de installatie met de bestaande bekabeling. De eindtrappen zelf ieder op een eigen Omtec PC9001 netconditioner met de Harmoc Technology voedingskabel. Als alle aansluitingen nog eens zijn gecontroleerd kan de hoofdschakelaar van de beide audio machines worden omgehaald. Een rode led licht aan de voorkant op, om als de versterker op temperatuur is over te gaan in groen.

En wat zit er dan in die versterker dat moet opwarmen? Eigenlijk niet eens zo veel. De grote doos achterop de versterker herbergt de voedings trafo`s die onder meer de voeding verzorgen van een tweetal VT600KR Vacuum Transducers. Dit zijn oneerbiedig gezegd transistoren in een glazen huis. Het is geen echte buis en ook geen echte transistor, het zit er tussenin en biedt zo het beste van beide. De VT600KR leveren zowel stroom als spanning en dat in voldoende mate ook nog. Door twee van deze Transducers parallel te schakelen is KR in staat tenminste 50W per eindtrap te leveren, maar als het nodig is kan deze Single Ended (de buis doet zowel het positieve deel van het signaal als het negatieve in tegenstelling tot een push-pull ontwerp) Vacuum Transducer makkelijk het drievoudige leveren als de dynamiek van het signaal daarom vraagt. Het nadeel van deze Transducers is dat ze heel heet worden. Elfhonderd graden celsius en dat is een leuke kachel met 4 van die buizen. Om te zorgen dat het glas van de buizen niet smelt zijn ze ingegoten in een soort gel. Daarna is er een enorm koellichaam om heen geplaatst. Het signaal wordt als laatste door de uitgangstrafo`s, de beschuitbussen, gestuurd om naar de luidsprekers te gaan. En om slijtage - verbranden van de gloeidraden - tegen te gaan, een van de minpunten van buizen `zegt men`, bevindt zich in de buis een enorm hoog vacuum van 10 tot de min-negende Tor! Zelfs in de ruimte kom je dit niet tegen.

EDITORS' CHOICE