NIEUWSSonos

Sonos en Denon beëindigen geschil met vaststellingsovereenkomst

Sonos en Denon waren in een juridische strijd verwikkeld vanwege het beweerdelijke onrechtmatige gebruik van elkaars technologie. De strijd speelde zich af in een Amerikaanse rechtbank. Beide bedrijven hebben laten weten dat zij een schikking hebben bereikt en hun geschil hebben beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Sonos en Denon: sinds 2014 verwikkeld in een juridische strijd

Sonos Inc. en D&M Holdings, de bedrijven achter Sonos resp. Denon, waren sinds 2014 met elkaar in gevecht vanwege een meningsverschil over het al dan niet rechtmatige gebruik van technologie, meer in bijzonder, elkaars technologie. Denon kwam in 2017 in handen van Sound United, maar dat maakte geen verschil voor de inhoud van de juridische strijd. Wij schreven eerder over de strijd tussen Sonos en Denon en op dat moment leek het erop dat beide bedrijven volledig overtuigd waren van hun eigen gelijk en geenszins voornemens waren om water bij de wijn te doen.

Eind vorige week werd bekend. dat het geschil is opgelost. Sonos en Sound United hebben een overeenkomst getekend en daarmee het lopende geschil beëindigd. De aanhangige rechtszaak is beëindigd en eerder aangekondigde nieuwe rechtszaken zullen niet worden gestart.

Sonos merkt op dat “het geding tegen Denon onze overtuigingen heeft bevestigd en dat kwam met name tot uitdrukking in het tussenvonnis van december 2017 waarin de jury de geldigheid van een drietal patenten van Sonos heeft bevestigd. Wij hebben de jury overweldigd bewijs van de patentinbreuk gepresenteerd en de jury heeft ons standpunt onderstreept in het tussenvonnis”,  aldus Sonos. Sonos stelt dat het vervolgens door Denon werd benaderd met een goed aanbod om het geschil te beëindigen. De inhoud van de overeenkomst is vertrouwelijk en dus niet openbaar gemaakt. Kevin Duffy, de hoogste baas van Sound United, zegt dat “Denon’s richting met Heos niet is veranderd.”

Sonos en Denon: beëindiging rechtsstrijd door ondertekening vaststellingsovereenkomst

Omdat de inhoud van de overeenkomst niet bekend is gemaakt, kunnen we alleen gissen naar de voorwaarden ter beëindiging van het geschil. Voor zover wij weten blijft Denon het Heos-ecosysteem produceren en verkopen want dat mogen we wel opmaken uit de woorden van Duffy, hoogste baas van Sound United. Mogelijk betaalt Denon vanaf heden royalties aan Sonos. Het zou ook kunnen dat Denon zijn Heos-ecosysteem zodanig zal wijzigen dat geen sprake meer kan zijn van patentinbreuk.

Hoe het ook zij, zowel Sonos als Denon blijven hun multi-room producten verkopen en dat is winst voor de consument. Als Denon zijn producten van de markt had moeten halen, was dat misschien wel fijn geweest voor Sonos, maar niet voor de consument. De consument had daarna immers minder keus gehad. Innovatie en keuzevrijheid van de consument zijn dikwijls de motor achter technische verbeteringen en om die reden is het goed dat beide systemen naast elkaar blijven bestaan.

Sonos of Heos van Denon? Het laatste woord is aan de consument, en laat Sonos en Denon elkaar intussen maar uitdagen om hun producten te verbeteren. Beter om energie en geld te steken in technische innovaties dan in een dure rechtsstrijd met een onzekere uitkomst.


EDITORS' CHOICE