REVIEWVelodyne

Sets

Persoonlijk vind ik de wijze van afstellen van Velodyne subwoofers of de SMS-1 unit redelijk goed te doen. De besturing met de afstandbedieningen gaat simpel en vraagt slechts een kleine oefening. Zolang de instelling af te lezen is op een beeldscherm kan ik snel en overzichtelijk alles regelen. Echter, als het beeldscherm uit is, dan laat een Velodyne via het verlichte logo zien wat ik met de remote verander. Het volume hoger of lager resulteert in het knipperen van het logo. Volume stand vijf geeft 5x knipperen, voorafgegaan door een knippertempo wat aangeeft dat ik het volume instel. In de praktijk ergerlijk onhandig en onpraktisch. Ik rolde liever een lange kabel naar mijn tv uit, in plaats van geknipper te gaan tellen. Als Velodyne iets wil verbeteren zouden ze kunnen beginnen met het inbouwen van een display, zoals die te vinden is op de SMS-1 unit. Zodat je kunt zien wat je doet. De SPL-1000R heeft geen beeldaansluiting, die is daarmee een extra stap onhandiger dan de DD-18. Op de gemaakte schermfoto’s van de DD-18 is goed te zien hoe de ruimte meet zonder de DD-18 aan te zetten. Daarna is de sub “technisch” goed afgesteld. Dat bleek op het “gehoor” niet de ideale instelling. De derde foto laat zien welke grafiek gehoormatig het meeste bevredigende resultaat geeft.Sets

Twee sets met vele muziekbronnen. De eerste set, waar de DD-18 in meespeelt, omvat bronnen als een Lua cd-speler, een Transrotor platenspeler en een Magnum Dynalab tuner. Versterking bestaat uit een H.A.T. phonoversterker, een H.A.T voorversterker en een Ayon 300B ingesteld als eindversterker. Mijn luidsprekers zijn Focal Electra 937Be vloerstaanders met een dubbele woofer en een Electra SW900 actieve subwoofer. In deze set maakt de DD-18 met enige regelmaat plaats voor de SW900 of de SW900 met de SMS-1 unit. Zodat ik leuk kan vergelijken.

De tweede set, opgebouwd rondom de SPL-1000R, bestaat uit een Vyger platenspeler, PrimaLuna cd- speler en Carat tuner. Voor de versterking gebruik ik een EAR phonoversterker en een PrimaLuna PL2. Luidsprekers zijn Ruark Sabre III, normaliter ondersteund door een Dynaudio 250 subwoofer. In beide sets vinden we netfilters, goede tot uitstekende bekabeling en enige tweaks. Voor exacte types verwijs ik u naar het einde van dit verhaal.

Met het (achteraf correcte) idee dat een Velodyne flexibel is op te stellen, plaats ik de DD-18 naast de bank waarop geluisterd wordt, tegenover de hoofdluidsprekers. De SPL-1000R komt in een veel kleinere ruimte net voor de linker luidspreker te staan. Nog fraaier was een koppeltje DD-18 systemen geweest, links en rechts naast de hoofdluidspreker. Maar dat stuitte op ernstige bezwaren van mijn huisgenote, die de kamer “bewoonbaar” wilde houden.De vraag waarom de SPL-1000R niet in het grote systeem is gebruikt, is volkomen op zijn plaats. Het was een kleine moeite geweest de kubus te verplaatsen en toch heb ik dat niet gedaan. De DD-18 is namelijk zo’n beest van een subwoofer, dat mijn Focal, zowel met SMS-1 als zonder, erg verbleekte. Ik was bang dat de SPL-1000R evenmin een reële tegenstander zou zijn. Wat ik wilde voorkomen is dat de SPL-1000R daardoor te laag zou worden ingeschat. Om de kwaliteit van de SPL-1000R zuiver te beoordelen is hij alleen afgezet tegen mijn Dynaudio 250. Vergelijken van peren met peren en appels met appels. Of de SPL-1000R goed kan en zal functioneren in een grotere ruimte, met aanzienlijk grotere luidsprekers, blijft daardoor een vraag. Evenmin kan ik u vertellen tot welke hoogte een Ruark monitor kan groeien als ik die zou combineren met een DD-18.


EDITORS' CHOICE